Xidmət məktəbi

Valideyinlərin uşaqlarının böyüyüb inkişaf etməylərini görüb sevindikləri kimi, Tanrı Ata da Onun vasitəsi ilə sənə verilən qabiliyyəti istifadə etməyini gözləyir. Tanrı istəyir ki, sən Ona qulluq edəsən! Sənin Tanrı Səltənəti üçün gördüyün iş unikaldır, və sənin imkanların məhz Kilsədə açıla bilər!

Xidmət məktəbi o insanlar üçündir ki, onlar öndər ola bilib ev qrupunu irəli apara bilələr. Məktəbə daxil olma müsahibə yolu ilə aparılır. Tədris aylıq olaraq bütün il ərzində keçirilir.  Xidmət məktəbi təməl, praktiki və əsas kursdan ibarətdir.

TƏMƏL KURS

Mövzular:

 1. Öndər kimdir (xüsusiyyətlər, bacarıqlar, xidmətin mahiyyəti)
 2. Müjdə ilə paylaşmaq (praktik məsləhətlər və ideyalar)
 3. Yeni xilas olmuşlarla davranış
 4. Ev qrupunun yığıncağı və gördüyü işlər
 5. Məsləhət vermənin əsasları (insanlarla işləməkdə təməl biliklər)
 6. Planlaşdırma (əsas prioritetləri saxlayaraq öz həyatını və xidməti necə təşkil etmək).

ƏSAS KURS

Mövzular:

 1. Ev qrupunda  müxtəlif kateqoriyalı insanlarla iş
 2. Komandanı necə formalaşdırmaq
 3. Yeni öndərləri necə yetişdirmək
 4. Ev qrupu səviyyəsində müjdəni necə təşkil etmək
 5. Azad olma xidməti
 6. Praktiki məsləhət (daxili dərin problemləri olan insanlarla necə işləmək).

PRAKTİKİ KURS

Bu kursun məqsədi gələcəyin ev qruplarının öndərlərinə tələbələr yığmağa kömək etmək (3 nəfərdən başlayaraq) və özlərini Tanrı və insanlar üçün istifadə etməyi öyrətməkdir. Kilsəmizin regional öndərlərləri bütün ev qruplarının öndərlərinə xidmətlərində yardım edirlər: Kilsəyə gələn hər bir kəs həyatının hər sahəsində müvəffəqiyyət qazana bilsinlər deyə onlara və eləcə də Kilsəyə gələnlərə məsləhətlər verirlər, ev qruplarını ziyarət edirlər, öndərlərlə bərabər görüşlər keçirirlər, Tanrı ilə olan yolda öz təcrübələri ilə bölüşürlər!