Müqəddəs Kitab kolleci

Müqəddəs kitab kolleci Tanrını yaxından tanımaq istəyən hər bir imanlı üçün gözəl bir imkandır. Dərslərimiz həftədə 2 saat olur, buna görə də tədris nəinki cəlb edici, eləcə də çox əlverişlidir!  Geniş proqram sizə ruhən böyüməyə yardımcı olacaq. Biliklərini yoxlamaq məqsədi ilə kollecin tələbələri daima test imtahanları verirlər, tədris ilinin sonunda isə məktəbi bitirmək haqqında diplom alırlar. Tədris ili oktyabrın əvvəli başlayıb, may ayının sonunda bitir. Dərslər 1 və 2-ci kurslarda keçirilir.

MÜQƏDDƏS KİTAB KOLLECİNİN MÖVZULARI

 1. Tanrının xasiyyəti
 2. İman
 3. Dua
 4. Azad olmaq
 5. Romalılara məktub
 6. Məsihin qanı ilə əhd
 7. İbadət və izzət
 8. Tanrı kəlamı
 9. Xidməti ənamlar
 10. Müqəddəs Ruhun ənamları
 11. Kilsə 
 12. Ailə və nigah
 13. Müjdə 
 14. Axır zaman
 15. Şəfa
 16. Vəhy kitabı
 17. İztirablar
 18. Məsihçiliyin tarixi
 19. İmanlı hakimiyyəti
 20. Maliyyə üçün Tanrı planı
 21. Tanrının şahlığı