Alqış qrupu məktəbi

Musiqi... Tanrının Özündən ilham almış. İnsanların ürəklərinə həkk dunmuş. Onların nəğməsindən. Alətlərə toxunuşundan doğulmuş. Belə musiqi nəzərlərimizi Var olub, Var olan və Gələcək Tanrıya yönləndirərək ruhumuzu qidalandırır. 

Məhz bunun üçün izzətin və alqışın Yeni Həyat Kilsəsində önəmli rolu vardır. Müqəddəs Tanrı xalqının söz alqışında yaşayır, və Kilsə, səmimi qəlbdən Xilaskarı sevənləri və Onu ucaltmaq istəyən yeni nəsil pərəstişkarlarını qaldırmağa çağırılıb. Tanrı ən gözəl alqışa layiqdir, buna görə də Yeni Həyat Kilsəsinin alqış qrupu məktəbi musiqi qabiliyyətinin inkişafına kömək edir və istedadlı insanların öz istedadlarını Tanrı naminə istifadə etməyi öyrədir. Dərslərdə levililər Tanrının güdrətli adını ucaldan gözəl ilahilər oxumağı, musiqi alətlərində çalmağı öyrənirlər.

Pərəstişkarların ruhani böyümələrinə də böyük diqqət ayrılır. Hər birimizin Tanrı ilə şəxsi münasibətdə olmağı vacibdir, və Onun dediyi kimi yaşamaq, dua edib oruc tutmaq, alqış qrupunun xidmətinin ayrılmaz hissəsidir.  Levililər Tanrıya hər toplantıda xidmət edirlər, onlar Kilsənin Güdrətli Tanrının varlığına daxil olmasına kömək edirlər, Yer üzündə Tanrının Öz xalqı ilə görüşməsi üçün lazımlı atmosferi yaradırlar. Onlar Tanrı izzətinin daşıyıcılarıdır, ona görə də onların həyatları, Onun müqəddəsliyindən, paklığından, imanından, sevgisindən, gücündən və məhsindən  şəhadətlik edir.

Yeni Həyat Kilsəsinin alqışı, müasir zamanda yaşayan və hər gün ətraflarındaki insanlara müjdəni yayan məsihçilərin, Tanrıya olan alqışı və ibadətidir. Musiqi aləmində icra olunan yeni texnoloqiyalar vasitəsi ilə Göylərdə Tanrıya, yerdə isə insanların ürəyinə toxuna biləcək alqış ilahiləri yaratmağa can atırıq.