Pastorun komandası

PASTOR
Lyudmila İbrahimova

“Hər birimiz Tanrıya, Tanrının bizim üçün ayırdığı ənama xidmət etməliyik. Kimsə özünü Tanrı Evində tətbiq etməyə başlayanda, mən bir pastor kimi səmimi qəlbdən sevinirəm. Bu gün Kilsədə ev qrupları öndərləri, reqional xidmətkarlar, presviterlər, mədh qrupları, nəzarətçilər, yaradıcılıq, tərcüməçilər, səs operatorları, Müqəddəs Kitabi kolleci müəllimləri, uşaq və gənclər xidməti öndərləri xidmət edirlər. Onun mohtəşəm adını yer üzündə izzətləndirmək üçün Tanrı Səltənəti üçün birlikdə çalışırıq...”

PRESVİTER
Ramidə Hoffman

“Mənim üçün Yeni Həyat Kilsəsində xidmət etmək şərəf və imtiyazdır. Mənə xüsusi ilə xoşdur ki, mən Tanrının gözəl qadınına kömək edirəm, hansı ki, nəinki mənim pastorum, həm də mənim anamdır. Tanrı həyatıma 17 yaşım olanda gəldi. Ürəyimi Onun etibarlı əllərinə buraxdığım gündən etibarən, bir dəfə olsun belə heyfslənmədim. Günlərin birində İsa Öz Kilsəsi üçün qayıdacaq. Və gəlinini Onunla görüşə hazırlamaq, mənim üçün ən böyük sevincdir...”

ASSİSTENTLƏR
İrina Alxutova

“Buna görə, sarsılmaz Səltənətə nail olduğumuza görə, minnətdar olaq ki, bu yolla Tanrıya məqbul ehtiram və ixlaskarlıqla Ona xidmət edək” (İbr. 12:28). Mən 1997-ci ildə xilas oldum. Xasiyyətimin, alışqanlıqlarımın, dünyaya baxışımın dəyişilməsi üçün düz yarım il lazım gəldi. Onu razı salmaq üçün, içimdən qarşısıalınmaz arzu baş qaldırdı. Və bu gün həyatımı bunsuz təsəvvür edə bilmirəm. Mən Ona xidmət etməklə xoşbəxtəm! Tanrı insanları mənə etibar etdi ki, mən onların həm mənəvi, həm də fiziki qeydinə qalım. Bütün izzət yalnız Onadır...”

Yelena İbrahimova

“Mən Rəbbə: “həyatın mənası nədir?” sualı ilə gəldim. Və İsa Məsih – mənim ən mühüm sualımın cavabı oldu. Bir insan kimi Ona xidmət, əlimizdən gələn ən az bir şeydir. Tanrının insan köməyinə ehtiyaci yoxdur. Amma yenə də Ona faydalı olmaq üçün bizə imkan və şans verir..."

Sevda Əliyeva

“Mən Tanrıya xidmətə, Onun, məni nə üçün yaratdığını dərk edəndən sonra başladım. Və bu gün Onun işlərində böyük fərəh hissi ilə iştirak edirəm. İstəyirəm insanlara çatdırım ki, içimizdəki boşluğu heç kim və heç nə doldura bilməz. Bu yer Rəbbimiz İsa Məsihə aiddir. Tanrı bizi tanıyır və Öz qapılarını üzümüzə bir Dost kimi qarşılayaraq açmaq istəyir. O bizə yaxın, doğma olmaq istəyir...”