2023 Milad

Yeni Həyat Kilsəsinə xoş gəlmisiniz! Bazar günü xidmətləri Kamera və orqan musiqisi zalında saat 15:00-da keçirilir.

3 dekabr — 1-ci Advent

10 dekabr — 2-ci Advent

17 dekabr — 3-cü Advent

24 dekabr — Milad bayramının xidməti

31 dekabr — Yeni ilin xidməti


Məryəm bir Oğul doğacaq və Onun adını İsa qoy, çünki O Öz xalqını günahlarından xilas edəcək. (Matta 1:21)