Gənclər üçün xidmət

Tanrı, bizim parlaq, dolğun, xoşbəxt bir həyatda yaşamağımızı istəyir. O hər birimizin unikallığını qiymətləndirir. Yalnız Tanrıda həqiqi azad həyatı, inkişaf etməyi, yaratmağı, sevməyi əldə edirik. Onun bizim üçün gözəl planının olduğunu bilərək, inanılmaz zirvələri fəth edib, mümkün olmayana cəsarətlə inanırıq!

Bu gün Tanrı gənc nəsli qaldırır. Bu nəsil səmimi sevgi ilə Onu sevir. Onun ardınca cəsarətlə gedir və öz həyatlarını məsihçilik dəyərləri üzərində qururlar. Bu nəslin qəlbində Xilaskar İsa Məsih yaşayır. Məsih onları Özünə bənzər şəkildə dəyişir. Ona görə də belə insanların imanı, yalnız sözdə deyil bu onların həyat tərzidir. Onlar günahdan, asılılıqdan azaddırlar, özlərini Onun izzətində təkmilləşdirirlər, ürəklərini Ona həsr edirlər. Bu nəslin həyatinda birinci yerdə Tanrı durur, ona görə də qalan hər şey onların həyatına əlavə olunur (Matta 6:33). Bu nəsil, tamamilə əmindir ki, Tanrı ilə hər şey mümkündür!

Yeni Həyat Kilsəsinin gənclər üçün toplantışı, yeni nəsil üçün bir xidmətdir.

Bizim toplantılar müasir formatda keçirilir. Və 15-25 yaş təşkil edən gəncləri əhatə edir. Bu toplantılarda, siz, gənclər üçün nəzərdə tutulmuş ilahiləri, onların həyatını dəyişən güclü ismarıcları eşidə bilərsiniz.